Omgekeerd inzamelen in Amersfoort

Inwoners in Amersfoort gaan op een nieuwe manier huishoudelijk afval inzamelen. Herbruikbaar afval, ook wel grondstoffen genoemd, wordt voortaan door de afvalinzamelaar aan huis opgehaald. Het restafval brengen bewoners weg naar een ondergrondse container op loopafstand van hun woning. Dit heet ‘Omgekeerd inzamelen’.

Nieuw afval inzamelsysteem

Eind 2016 heeft de gemeenteraad het nieuwe afval inzamelsysteem vastgesteld. In een periode van vier jaar moet heel Amersfoort omgekeerd gaan inzamelen. bbn is gevraagd de invoering ervan te begeleiden.

Draagvlak

De projectmanager van bbn organiseert het proces van participatie, inspraak en besluitvorming. Dit levert de gemeente vooral veel gemak op, maar ook draagvlak voor het nieuwe inzamelsysteem. Hoe we dit doen? Bewoners krijgen tijdens inloopbijeenkomsten uitleg over het omgekeerd inzamelen en over de voorgestelde containerlocaties. Bewoners mogen ook zelf alternatieve locaties aandragen. Een bewoner die het oneens is met een gekozen containerlocatie kan bezwaar indienen bij de gemeente. Als het bezwaar wordt afgewezen kan een bewoner beroep instellen bij Raad van State. De rechter beslist dan of er een nieuwe containerlocatie moet worden gezocht.

Zorgvuldig

De manier waarop bbn het project heeft georganiseerd, heeft zijn vruchten afgeworpen. Bijna heel Amersfoort is al over op het nieuwe inzamelsysteem en het project is binnen het beschikbare budget uitgevoerd. Slechts acht inwoners hebben de gang naar de rechter gemaakt. Dit heeft niet geleid tot een aangepast plan omdat de locaties voldoen aan de criteria en omdat een zorgvuldig proces van participatie, inspraak en besluitvorming is doorlopen.

Facts and figures

Opdrachtgever

Gemeente Amersfoort

Geleverde diensten

Omvang

circa 500 ondergrondse containers

Meer van een bbn bebouwde wereld