Museum De Fundatie te Zwolle

Museum De Fundatie wilde de vestiging Paleis aan de Blijmarkt in Zwolle uitbreiden. De provincie Overijssel stelde 5 miljoen euro beschikbaar voor de bouw van een futuristisch ogend uitbouw bovenop het rijksmonument waarin het museum zetelt. De behuizing van Museum De Fundatie, aan de rand van de Zwolse binnenstad, was te klein geworden om de tentoonstellingen, eigen collecties en de bezoekers, met name groepen en scholen, adequaat ruimte te bieden.

Sinds 2008 is bekend dat het pand te klein is. De instelling heeft een wederopstanding meegemaakt. In 2005 was er nog sprake van een bestuurscrisis en tegenvallende bezoekersaantallen. Het is ingewikkeld om in tijden van bezuinigingen in kunst te investeren, maar in Zwolle wilde men een icoon. Het ontwerp van Bierman Henket-architecten contrasteert sterk met het monument uit het midden van de negentiende eeuw. De uitbreiding ziet er uit als een ellipsvormige zilveren constructie.

bbn adviseurs heeft het bouwkostenmanagement uitgevoerd. In het spanningsveld tussen ambitie en financiële mogelijkheden heeft bbn een grote bijdrage geleverd om de ambities te verwezenlijken binnen de financiële kaders.

De verbouw van het museum duurde anderhalf jaar en kostte ruim zes miljoen euro. Prinses Beatrix heeft het verbouwde en uitgebreide museum De Fundatie eind mei 2013 geopend.

Facts and figures

Opdrachtgever

Gemeente Zwolle

Geleverde diensten

Architect

Bierman Henket-architecten

Omvang

1.000 m²

Meer van een bbn bebouwde wereld