Lingeoever, nieuwe brug over de Linge

De gebiedsontwikkeling Lingeoever is aanleiding voor de gemeente Gorinchem om de ambitie voor een oostwestfietsverbinding te realiseren, en een stap verder te brengen met een nieuwe brug over de Linge. De burg verbindt de Spijksedijk met de Arkelsedijk en ontsluit de nieuwe wijk Lingeoever.

Achtergrondinformatie & opdrachtomschrijving
bbn was betrokken bij de rapportage Vleugels van de Stad waarin de transformatie naar woningbouw van de oevers van de Linge omschreven is. In de Mobiliteitsvisie is ook de oostwestfietsverbinding gedefinieerd.

Bbn verzorgt de projectleiding vanuit de gemeente. De projectleiding behelst participatie, inkoop, ontwerpleiding en het voorbereiden van de realisatie. De voorbereiding betreft onder andere grondverwerving, de aanvraag van kredieten, aanvraag van subsidies en het verkrijgen van de vergunningen en toestemmingen. De brug is onderdeel van de gebiedsontwikkeling en bbn heeft meegewerkt aan de totstandkoming van de anterieure overeenkomst en de bestemmingsplanwijziging die op 20 december 2023 ter inzage is gelegd.

Aanpak & uitvoering
Het schetsontwerp (SO) is tot stand gekomen op basis van het stedenbouwkundig plan van Lingeoever met behulp van uitvoerige participatie. Bbn trok namens de gemeente gezamenlijk op met de ontwikkelaar. Met dit SO is de raad overtuigd en ook het budget aangevraagd. Vervolgens kan het inkooptraject starten om het verdere ontwerp- en participatietraject te doorlopen.

Gelijktijdig loop de bestemmingsplanprocedure. De gebiedstransformatie en de aanleg van de brug worden beide mogelijk gemaakt in één bestemmingsplan.

Het project omvat de buitendijkse onderdoorgang (de onderweg aan de Spijksedijk), een binnendijks vrijliggend fietspad aan de Spijksedijk, de brug over de Linge en de aansluitingen op de Spijksedijk, de Arkelsedijk en de Lingeoever en het herinrichten van de Arkelsedijk.

In combinatie met de realisatie van 500 appartementen vraagt dit om een slimme bouwstroom en fasering, waarbij het ook van belang is dat de brug tijdig is opgeleverd om bouwverkeer, hulpdiensten en uiteindelijk de nieuwe bewoners tijdig te faciliteren. De fasering en mogelijkheden voor bouwen en transport over de Linge moeten ervoor zorgen dat de bouwhinder wordt beperkt.

Geleverde diensten en resultaten
Op dit momenten is het Schetsontwerp door het college vastgesteld en daaropvolgend de raad het budget vrijgegeven om de brug te realiseren. Het bestemmingsplan ligt ter inzage.

Facts and figures

Opdrachtgever

Gemeente Gorinchem

Meer van een bbn bebouwde wereld