IKC De Steiger, Terneuzen

Integraal Kindcentrum (IKC) De Steiger in de Rivierenbuurt in Terneuzen vormt de nieuwe huisvesting voor basisschool ‘De Steiger’ van Elevantio, een kinderdagverblijf met buitenschoolse opvang (BSO) van Kinderopvang Zeeuws-Vlaanderen en een gymzaal.

‘The best of both worlds’
bbn is bij dit project betrokken vanaf het begin. De toekomstige gebruikers van het gebouw (Elevantio en Kinderopvang Zeeuws-Vlaanderen) hadden de voorkeur voor een traditioneel ontwerp- en realisatieproces zodat ze maximale invloed hadden op het ontwerp. Opdrachtgever gemeente Terneuzen had de voorkeur voor een Design & Build (D&B) opdracht zodat er in een vroegtijdig stadium budgetzekerheid was en ze zoveel mogelijk ontzorgd werden.

bbn heeft daarom het volgende proces voorgesteld om te komen tot ‘the best of both worlds’:

  1. het opstellen van een programma van eisen (PvE) en een bouwkundig voorlopig ontwerp (VO) in samenspraak met de toekomstige gebruikers.
  2. dat vervolgens als D&B opdracht in de markt zetten.

Voortraject
Na een gedragen keuze voor dit proces heeft bbn in samenspraak met de toekomstige gebruikers het PvE opgesteld. Op basis daarvan, middels een meervoudig onderhandse aanbesteding, heeft architect Rothuizen de opdracht van ‘architect voortraject’ verkregen.

In nauwe samenwerking met de toekomstige gebruikers is een bouwkundig voorlopig ontwerp (VO) gemaakt, op basis van het PvE, zodat de gebruikers invloed hadden op de ruimtelijk-functionele indeling van het gebouw. In dit ontwerptraject heeft bbn de gemeente geadviseerd om de bestaande gymzaal te hergebruiken in het kader van circulariteit. De nieuwe basisschool en kinderopvang zijn daar omheen ontworpen.

Design & Build
Het bouwkundig VO is samen met het PvE als Design & Build (UAV-gc) opdracht in de markt gezet met een vaste prijs én gunning op basis van kwaliteit en duurzaamheid. We hebben er samen met Gemeente Terneuzen voor gekozen om een vaste (BDB) index te hanteren, wat de risico’s voor de inschrijvende partijen heeft beperkt én de gemeente een boel risico reserveringen (en mogelijke vertragingen) heeft bespaard.

Door middel van deze Europese aanbestedingsprocedure heeft lokaal Bouwbedrijf Schrijver de opdracht verkregen om zowel het ontwerp integraal uit te werken van VO t/m uitvoeringsgereed ontwerp (UO) als ook te realiseren, samen met o.a. de lokale partijen VG Architecten en Van de Velde Installatiegroep.

Droomschool in het Groen
De hieruit resulterende ‘Droomschool in het Groen’ van ca. 2700 m2 bvo is een energieneutraal gebouw (ENG) in een mooie parkomgeving, waarbij de natuur van buiten naar binnen doorloopt en waarin bio-based en circulaire producten worden toegepast. De oplevering is in de zomer van 2024.

Rol bbn
Naast bovengenoemde werkzaamheden, verzorgt bbn het bouwkostenmanagement vanaf het begin en begeleidt het D&B traject conform Systeemgerichte Contract Beheersing. Onze installatie-deskundigen werken daarbij nauw samen met onze projectmanager en de kwaliteitstoetser op de bouwplaats.

Facts and figures

Opdrachtgever

gemeente Terneuzen

Geleverde diensten

Architect

Rothuizen / VG Architecten

Omvang

ca. 2700 m2 bvo

Meer van een bbn bebouwde wereld