Huisvesting ABT Velp

Voor grote veranderingen binnen een bedrijf, is draagvlak vanuit de werknemers onmisbaar. bbn adviseurs heeft de opdracht om werknemers van ABT te begeleiden in de transitie naar een nieuwe manier van werken, succesvol in gang gezet.

Het project centraal

ABT ontwikkelt zich naar een bureau waarin nog meer dan tot nog toe de projecten centraal gesteld worden. Dit is één van de ontwikkelingen die nodig zijn om de positie in de markt te versterken en daarmee een gezond perspectief te bieden voor het bureau naar de toekomst. Deze ontwikkeling heeft belangrijke gevolgen voor de wijze waarop de werkplekken worden ingericht en mensen zich moeten gedragen. bbn heeft de gebruikers begeleid in deze transitie, waarbij het nieuwe werkplekconcept en de nieuwe werkhouding zijn ingevoerd.

Draagvlak vergroten

Zowel in de uitvoering als in het voortraject, is veel zorg besteed aan afstemming met de gebruikers van het gebouw. Het gebouw is tijdens de uitvoering in gebruik gebleven, hetgeen de noodzaak tot veilig en gezond werken heeft vergroot. Maar het belang zat hem met name in het creëren van enthousiasme en draagvlak voor de veranderingen bij de werknemers. bbn adviseurs heeft verschillende gesprekken gevoerd met de werknemers om de bedrijfscultuur in kaart te brengen. Daarnaast is een Plan van Aanpak opgesteld om de veranderingen en wensen in kaart te brengen en vervolgens ook uit te voeren.

Cultuurverandering op de agenda houden

Op dit moment is het eerste bouwdeel succesvol opgeleverd en daarmee klaar voor gebruik. Het onderwerp cultuurverandering is door de hele organisatie een bekende term geworden en dat moet ook zo blijven. Daarom is een groep van ambassadeurs samengesteld die tussen de stuurgroep en adviesgroepen functioneert. Zij zullen de veranderingen zelf positief uitdragen en collega’s motiveren om dat ook te doen. Dit alles doordat vanuit bbn adviseurs de communicatie omtrent de veranderingen en de onderliggende redenen op een heldere manier heeft plaats gevonden.

Facts and figures

Opdrachtgever

ABT BV

Geleverde diensten

Architect

JHK architecten

Meer van een bbn bebouwde wereld