Herontwikkeling Scheepswerf Verolme Alblasserdam

De gemeente Alblasserdam had een samenwerkingsovereenkomst gesloten met een marktpartij om een voormalige scheepswerf te transformeren naar een woonlocatie. De marktpartij kwam in de problemen en deed het plan van de hand. bbn adviseurs heeft de opvolging en de planbijstelling begeleid.

bbn adviseurs was in eerder stadium de schakel tussen de gemeente en de marktpartij. Het proces, een reeds geaccepteerd plan bijsturen, zodoende de realisatiekans te verbeteren, lag voor de gemeente gevoelig maar was noodzakelijk.Door steeds de balans te zoeken tussen ambities en haalbaarheid is het gelukt een verbeterd plan te maken. De expertise van bbn adviseurs op het gebied van planeconomie en procesbegeleiding heeft hierin een belangrijke rol gespeeld. bbn adviseurs heeft onder andere de volgende werkzaamheden uitgevoerd:

  • planeconomie;
  • gemeentelijke projectleiding;
  • begeleiden contractvorming;
  • procesbegeleiding;
  • grondverwerving.

Facts and figures

Opdrachtgever

Gemeente Alblasserdam

Omvang

Circa 400 woningen

Meer van een bbn bebouwde wereld