Herontwikkeling De Heidehal Nieuwegein

Een sportcentrum vervangen door een appartementencomplex. Welke ontwikkelingsstrategie volg je daarin en welke kosten en risico’s zijn daaraan verbonden? bbn adviseurs is door woningcorporatie Jutphaas Wonen gevraagd dit proces te begeleiden.

Nieuwbouw in De Blokhoeve

In 2006 heeft Jutphaas Wonen een stuk grond in Nieuwegein aangekocht. Deze aankoop gaf Jutphaas Wonen een ontwikkelpositie in nieuwbouwwijk De Blokhoeve. De opgave was een ontwikkeling tot stand te brengen waarbij Jutphaas Wonen haar woningenbestand met circa 35 woningen kon uitbreiden met zo min mogelijk risico’s.

Ontwikkelscenario’s

Voor Jutphaas Wonen organiseerden wij dit proces. Nadat een 3-tal ontwikkelscenario’s waren geformuleerd hebben we de financiële effecten inzichtelijk gemaakt met een zogenaamd ‘knoppenmodel’. Hiermee werden direct de effecten van de keuzes zichtbaar gemaakt. Het vastgestelde ontwikkelscenario richtte zich op het vinden van een commerciële marktpartij die de locatie zou aankopen en ontwikkelen. De vereiste woningen zijn uiteindelijk turnkey teruggeleverd aan Jutphaas Wonen.

Geleverde diensten

bbn adviseurs heeft de opdrachtgever bijgestaan in een financieel advies. Tevens hebben wij de woningcorporatie begeleid in het opstellen van de overeenkomsten.

Facts and figures

Opdrachtgever

Jutphaas Wonen

Geleverde diensten

Omvang

7.600 m²

Meer van een bbn bebouwde wereld