Grondwaarde ontwikkellocaties

De eigenaar van twee locaties waar woningbouwplannen voor worden gemaakt, heeft bbn gevraagd de grondwaarde van de locaties te berekenen. De eigenaar wil de grond alleen voor een goede en onderbouwde prijs verkopen. De berekende grondwaarde vormt de basis voor de onderhandeling met de ontwikkelende partijen.

Vaststellen grondwaarde

bbn heeft de eerste schetsen voor de locaties geanalyseerd en aan de hand hiervan de uitgangspunten bepaald voor het grondgebruik en woningbouwprogramma. Dit is gekoppeld aan de meest waarschijnlijke beleidsuitgangspunten van de lokale overheid. Op basis van actuele kengetallen is vervolgens de grondwaarde vastgesteld.

De berekening van bbn geeft inzicht in de waarde van de locaties. Met deze plan-economische analyse kan de grondeigenaar op een gedegen manier gesprekken voeren met ontwikkelende partijen.

           

Facts and figures

Opdrachtgever

Familiebedrijf

Geleverde diensten

Omvang

circa 200 woningen

Meer van een bbn bebouwde wereld