Financieel inzicht voor zorgorganisatie Marente

Ouderenzorgorganisatie Marente is eigenaar van een aantal zorglocaties in de Duin- en Bollenstreek, Oegstgeest, Leiden en Voorschoten. Het Bestuur en de Raad van Toezicht van Marente wilden inzicht in de financiële risico’s van dit vastgoedbezit. bbn adviseurs heeft de financiële risico’s onderzocht door een scenario-analyse uit te voeren.

Inzicht in vastgoedexploitatie

Per zorglocatie is een vastgoedexploitatie opgesteld. In de scenario-analyse is vooral gekeken naar de effecten van nieuwe wet- en regelgeving voor de zorgsector. Wat gebeurt er als op landelijk niveau wordt ingegrepen in de hoogte van de NHC-vergoeding? En wat zijn effecten van het eventueel volledig doorvoeren van de scheiding van wonen en zorg?

Conclusie

Uit de scenario-analyse blijkt dat de financiële positie van Marente robuust is en dat de vastgoedportefeuille op orde is. Het Bestuur en de Raad van Toezicht hebben inzicht in de gevolgen van mogelijke wettelijke wijzigingen. Dit maakt het mogelijk er snel op te kunnen inspelen.

Beeld: StudioWA!/Marente

Facts and figures

Opdrachtgever

Marente

Geleverde diensten

Omvang

11 locaties

Meer van een bbn bebouwde wereld