European Patent Office Rijswijk

Het European Patent Office (EPO) is de grootste internationale werkgever in de regio Den Haag. Ruim 3.000 medewerkers werken op de EPO campus in Rijswijk aan de beoordeling en toekenning van patentaanvragen. Het gebouw ‘New Main’ huisvest de meeste mensen. Sommige collega’s werken op dezelfde campus nog in gebouwen die het EPO ooit kocht van Shell. Deze verouderde gebouwen missen de moderne uitstraling en faciliteiten van New Main. Wat is verstandig om met de oude gebouwen te doen? Dat was de vraag van EPO aan bbn adviseurs.

Nauwe samenwerking

Een projectteam van het EPO werkte vier maanden met een team van bbn adviseurs. De teams beoordeelden samen de kwaliteit van de bestaande gebouwen en de verschillende mogelijkheden voor huisvesting. Ook bekeken ze de opties voor herontwikkeling en rekenden ze de financiële gevolgen van alternatieven door. Uiteindelijk leidde de nauwe samenwerking tot een advies aan het EPO bestuur met een duidelijk en breed gedragen plan van aanpak voor de oude gebouwen. Door de goede samenwerking met het EPO projectteam en de brede inzet van bbn adviseurs was het advies binnen vier maanden klaar. Het vormt nu de basis voor het vervolgproject.

Foto credits EPO gebouw: Steven Lek

Facts and figures

Opdrachtgever

European Patent Office

Geleverde diensten

Omvang

ca. 70.000 m2

Meer van een bbn bebouwde wereld