Elfstedenhal Leeuwarden

Medio juni 2013 heeft bbn opdracht van de gemeente Leeuwarden gekregen om de gemeente te begeleiden bij het realiseren van een nieuwe overdekte 400 meterbaan. In het middengebied van deze Elfstedenhal moest een 30×60 meter ijsbaan komen en het geheel moest binnen twee jaar tijd gerealiseerd zijn. Dit was van belang omdat de huidige ijsbaan na het seizoen 2015-2016 niet meer gebruikt mag worden, in verband met het gebruik van freon als koelmiddel.

bbn heeft geadviseerd in de keuze van de contractvorm en aanbestedingsmethodiek. Mede gezien de duurzaamheidsambitie is gekozen voor een contractvorm gebaseerd op een Total Cost of Ownership (Design, Build, Maintain en levering van Gas, Water en Elektra voor een periode van 25 jaar). Op basis van fixed price voor investering en jaarlijkse bijdrage voor onderhoud en gas, water en elektra en het belangrijkste gunning criterium duurzaamheid werden Marktpartijen uitgedaagd om maatregelen in duurzaamheid voor te financieren en deze gedurende de looptijd van het project terug te verdienen met een ESCO (Energie Service Company).

Mede door de kennis en ervaring van bbn op het gebied van investerings- en exploitatiekosten is het mogelijk gebleken om binnen de beschikbare budgetten nog een separate ijshockeyhal en een tunnel naar het middengebied van de overdekte 400-meterbaan te realiseren. Iets wat de gemeente en de Stichting IJshal Leeuwarden niet voor mogelijk hadden gehouden.

bbn heeft binnen een half jaar tijd een volledige vraagspecificatie, inclusief programma van eisen en alle op maat gemaakte contract- en aanbestedingsdocumenten opgesteld. De aanbesteding is tot ieders tevredenheid verlopen. Het complex is door een Fries Consortium gerealiseerd.

Facts and figures

Opdrachtgever

Gemeente Leeuwarden

Geleverde diensten

Architect

Architectenbureau GEAR

Omvang

14.500 m2

Meer van een bbn bebouwde wereld