Duurzame sporthallen in Diemen

De gemeente Diemen had een structureel tekort aan binnensportlocaties. Daarom is de huidige sporthal aan de Prins Bernhardlaan opgeknapt, verduurzaamd en uitgebreid met een nieuwe sporthal.

De bestaande sporthal en de bestaande tribunes zijn behouden en opgeknapt. Er is een mooie nieuwe toegang naar de opgewaardeerde kleedruimtes gecreëerd. Aan de sporthal is een nieuwe sporthal vastgebouwd. In samenspraak met de sportverenigingen is gekozen voor een sporthal van 28 x 48 x 7 meter. Tussen de sporthallen is een nieuwe horeca voorziening, met zicht op de sporthallen, waarvan een deel kan worden afgescheiden voor naschoolse opvang.

De nieuwe sporthal is Energieneutraal gebouwd en de bestaande sporthal duurzaam gerenoveerd (Bijna Energieneutraal), onder andere door hele goede isolatie, het gebruik van energiezuinige warmtepompen en hoog rendement (85%) warmteterugwinning. Het hele complex is aardgasvrij. De daken zijn voorzien van sedum en zonnepanelen. De gevels hebben sport en spel elementen, groene elementen en nestelmogelijkheden. Er is gewerkt met duurzame en circulaire producten, die gecertificeerd zijn door Greenworks. Door gebruik te maken van het Materialen paspoort van Madaster, wordt de herbruikbaarheid van elementen geborgd. Het sportcomplex is getoetst aan het keurmerk voor gezonde gebouwen, WELL.

bbn adviseurs heeft de volgende werkzaamheden uitgevoerd voor Gemeente Diemen:

  • het projectmanagement,
  • het opstellen van het ruimtelijk, functioneel en technisch Programma van Eisen
  • het kostenmanagement
  • het bouwmanagement uitgevoerd. Dit betrof onder meer:.
  • het vormgeven en organiseren van de Design & Build aanbesteding
  • het uitvoeren van Systeem Gericht Contract management voor het borgen van de kwaliteit tijdens het ontwerp en de uitvoering.

Beeldmateriaal: aannemer Mercuur Bouw B.V.

Facts and figures

Opdrachtgever

Gemeente Diemen

Geleverde diensten

Architect

Wind Design + Build / Aannemer Mercuur Bouw B.V.

Omvang

circa 5.000m² bvo

Meer van een bbn bebouwde wereld