Duurzame schoolhuisvesting, Nieuwegein

In opdracht van de gemeente Nieuwegein doet bbn adviseurs onderzoek naar toekomstbestendige en duurzame huisvesting voor scholen en gymzalen in het basis onderwijs en voortgezet onderwijs in Nieuwegein. Uit een Europese aanbesteding is bbn adviseurs naar voren gekomen als de aanbieder met de beste prijs/kwaliteitverhouding voor dit project.

Vernieuwbouw

Per school wil de gemeente Nieuwegein inzicht in hoe vernieuwbouw staat tegenover nieuwbouw of instandhouding van het bestaande gebouw. Hierbij spelen erfgoedwaarde, duurzaamheid, technische-, ruimtelijk functionele- en kostenaspecten een rol. Er moet een technische opname van alle onderwijsgebouwen worden gedaan. En er moet inzicht komen in de cultuurhistorische waarde (architectonisch en stedenbouwkundig) van het gebouw in relatie tot de wijk. Binnen dit onderzoek wordt een inpassingsstudie (of ‘kansenstudie’) gedaan om te onderzoeken of de bestaande gebouwen mogelijkheden bieden om de onderwijsvisies van de scholen en kinderopvang te integreren. Daartoe worden onder andere een globaal Programma van Eisen en een schetsplan opgesteld.

Erfgoed behouden

De meeste schoolgebouwen in Nieuwegein stammen uit de periode 1965-1980. Het eerste deel van de opdracht aan bbn omvat een uitgebreide inventarisatie van de huidige situatie en een uitwerking hiervan voor vernieuwbouw. Hierbij kijken we naar de geschiedenis van de school en de wijk, de bouw-, architectuur-, en cultuurhistorische waarden en de betekenis van de school voor de buurt. Gebruikers en omwonenden krijgen een rol in het proces. Voor elk gebouw wordt een plan voor vernieuwbouw uitgewerkt en vergeleken met nieuwbouw.

Ontwerpend onderzoek

Het tweede deel van dit project omvat een ontwerpend onderzoek. Voor twee schoolcomplexen wordt het plan vertaald naar een voorlopig ontwerp. Hiervoor organiseren we een aantal ontwerpsessies waarbij de scholen, bewoners en de verschillende afdelingen van de gemeente meedenken over de plannen, oftewel in co-creatie.

Energie Neutrale Gebouwen

Uit het haalbaarheidsonderzoek van bbn moet per school en gymzaal blijken in hoeverre renovatie of nieuwbouw de beste aanpak is om te voldoen aan de ambitie van Nieuwegein om het vastgoed te verduurzamen volgens de Routekaart Nieuwegein Energieneutraal in 2040.

bbn voert deze opdracht uit in samenwerking met Spring Architecten, erfgoedspecialist Lotte Zaaijer en abtWassenaar.

Op de hoogte blijven van het laatste nieuws van bbn? Volg ons via LinkedIn

Beeld: Spring Architecten

Facts and figures

Opdrachtgever

Gemeente Nieuwegein

Architect

Spring Architecten

Omvang

22 scholen

Meer van een bbn bebouwde wereld