Duurzaamheidsadvies monumentale villa, Amerongen

Monumentaal vastgoed is meestal niet geweldig geïsoleerd, maar wel ‘duurzaam’ omdat het vastgoed niet snel wordt gesloopt en de verbruikte energie tijdens de bouwfase over vele jaren kan worden verdeeld. De erfgoedsector hield lang vast aan dit credo. Inmiddels zien we bij bbn adviseurs een stijgende vraag naar maatwerkoplossingen voor het verduurzamen van monumenten.

Luister naar het pand

Bij duurzaamheid wordt vaak alleen gedacht aan isoleren. Maar slim gebruik van de oorspronkelijke opzet van een monument is vaak de eerste en minst ingrijpende stap. De monumentale villa in Amerongen heeft bijvoorbeeld een op het zuidoosten gerichte serre met veel glasoppervlak. Deze kan veel zonnewarmte binnenhalen. Ook de verblijfsruimtes zoals de woonvertrekken en slaapkamers liggen aan de warme zuidoostkant. Dat is niet voor niets.

Maatwerk isolatieoplossingen

Monumenten vragen om maatwerk. Vooraf moet de monumentale waarde van het pand worden bepaald en alle toekomstige keuzes moeten hierop worden afgestemd. Ook de bouwkundige staat van het pand is een belangrijk aspect. Door deze punten vooraf in kaart te brengen komen passende oplossingen duidelijker naar voren en wordt het monument het beste beschermd. Eens te meer zal blijken dat ‘standaard’ oplossingen niet altijd passen omdat ze kunnen conflicteren met de monumentale kanten van het gebouw. In opdracht van de particuliere eigenaar zijn bij deze villa de monumentale waarde en de bouwkundige staat beoordeeld en vastgelegd. Op basis hiervan is maatwerkadvies gegeven voor de mogelijkheden om te ‘verduurzamen’ en is een onderhoudsplan opgesteld. Onderdeel van het advies is de keuzemogelijkheid in tijd om bepaalde projectkosten te maken die vervolgens een energiebesparing opleveren.

Facts and figures

Opdrachtgever

Particulier

Meer van een bbn bebouwde wereld