Donge Oevers, Geertruidenberg

Gemeente Geertruidenberg wil de oevers van de Donge toeristisch, recreatief, cultuurhistorisch en economisch herontwikkelen. Het programma Donge Oevers omvat zes locaties: Rivierkade, Achter de Hoeven, Oude Haven, Slikpolder, Timmersteekade en Fort Lunet.

Recreatieve aantrekkingskracht

De Gemeente Geertruidenberg wil de recreatieve aantrekkingskracht van dit gebied vergroten en richt zich op de waterrecreatie door de mooie ligging dichtbij de Biesbosch. Het programma Donge Oevers wordt financieel gedragen vanuit woningbouwontwikkelingen en heeft daarom een zelfstandige exploitatie.

Gezonde grondexploitatie

Een gezonde grondexploitatie is leidend bij gebiedsontwikkelingen met een zelfstandige exploitatie. Een realistische planning van de inkomsten uit de woningbouwprojecten is daarbij belangrijk. Goede communicatie met het politieke bestuur is ook van belang. Dit soort projecten kent namelijk een lange looptijd met een groot aantal tussentijdse beslispunten die nauw met elkaar samenhangen.

Programma- en projectmanagement

bbn adviseurs vult het programma- en projectmanagement van diverse deelprojecten in en werkt daarbij samen met de ambtelijke organisatie en het bestuur. Het programmamanagement betreft het bestuurlijke proces en de projectbeheersing in het algemeen. De projectleiding betreft diverse aanbestedingen, omgevingsmanagement en de technische uitvoering.

Lees hier meer over dit project.

Facts and figures

Opdrachtgever

Gemeente Geertruidenberg

Geleverde diensten

Meer van een bbn bebouwde wereld