De Ring IJmuiden

Sporthal Zeewijk, in de wijk Zeewijk te IJmuiden is gebouwd in 1969 en sterk gedateerd. Gemeente Velsen had reeds onderzoek gedaan naar een multifunctioneel centrum in het plangebied, maar had dit plan, om kostentechnische redenen, verworpen.

Na een Quickscan (verkort haalbaarheidsonderzoek) van bbn adviseurs naar de haalbaarheid (kosten en exploitatie) van twee verbouw-varianten en één nieuwbouwvariant, is door gemeente Velsen besloten over te gaan tot een project voor de realisatie van een multifunctioneel gebouw met een sporthal, een basisschool en kinderopvang onder één dak. Aangezien in de Quickscan al richting was  gegeven aan functionaliteit, ruimtelijke eisen, gebruikswensen en -mogelijkheden kon een heldere opdracht geformuleerd worden voor het opstellen van een Programma van Eisen. In een kort tijdsbestek heeft bbn alle benodigde documenten opgesteld voor een Design & Build aanbesteding. Uniek aan dit project was een aanbesteding met vastgesteld budget, waarbij de marktpartijen werden uitgedaagd een gebouw te ontwerpen dat zo duurzaam mogelijk was. Het ontwerp heeft een GPR-score van 9,0.

Sporthal Zeewijk, Basisschool De Zandloper en speelzaal Humpie Dumpie hebben een samenwerkingsovereenkomst gesloten voor deze nieuwe accommodatie. Begin april 2014 is de eerste paal feestelijk geslagen. Rond de zomervakantie van 2015 konden de diverse partijen De Ring in gebruik nemen.  bbn heeft de Quickscan verzorgd, het programma van eisen, de D&B aanbesteding, de contractbewaking van de D&B-aannemer, het kwaliteitstoezicht op de bouw. Daarna heeft bbn tevens opdracht gekregen om voor dit project een Meerjarenonderhoudsplan op te stellen.  Bouwbedrijf Pellikaan was verantwoordelijk voor de bouw (Design & Build).

Facts and figures

Opdrachtgever

Gemeente Velsen

Geleverde diensten

Architect

SP Architecten BV ism Pellikaan Bouwbedrijf BV

Omvang

3.714 m2 bvo

Meer van een bbn bebouwde wereld