Consortium Circlewood gaat aan de slag voor biobased schoolgebouwen in Amsterdam

Kinderen zijn de duurzaamheidsambassadeurs van de toekomst. Dat is de visie van Circlewood als het gaat om de bouw van nieuwe schoolgebouwen in Amsterdam.

Circlewood is een consortium bestaande uit Oosterhoff, Noordereng Groep, Heko Spanten, Lomans, DWA, Ferross Staalbouw en Hedgehog Company. TNO is betrokken als onafhankelijke kennis- en ontwikkelpartner en David Gianotten (afkomstig van OMA) is de creative director van Schools by Circlewood. De Gemeente Amsterdam en Circlewood vonden elkaar in hun ambitie voor hoogwaardige, duurzame en flexibele schoolgebouwen. Circlewood heeft daarom samen met twee andere consortia (Hegeman en M3V) de aanbesteding van Gemeente Amsterdam gewonnen om de komende tien jaar negen tot dertig nieuwe scholen te bouwen. De gemeente hanteert hiervoor de nieuwe aanbestedingsmethode, het Innovatiepartnerschap (IPS).

Het Innovatiepartnerschap geeft marktpartijen de ruimte om innovaties (door) te ontwikkelen en tegelijkertijd meerdere duurzame, flexibele en kwalitatief hoogwaardige schoolgebouwen te bouwen binnen budget. Het afgelopen jaar mochten 32 partijen hun plannen aan de gemeente presenteren. Vervolgens werden er vijf door een jury geselecteerd en nu zijn er drie winnende teams uit de bus gekomen. Zij sluiten een raamovereenkomst met de gemeente met de looptijd van tien jaar voor de realisatie van in totaal minimaal negen schoolgebouwen. Deze partijen gaan de komende zes maanden een onderzoeks- en ontwikkelfase in waarin zij hun concept en werkwijze verder kunnen uitwerken. Uiteindelijk kan iedere school uit drie ontwerpen kiezen, welke vervolgens door de bijbehorende partijen wordt gerealiseerd.

Duurzaamheidsambassadeurs
André Speksnijder (ABT) namens Circlewood: “De look en feel van elke school zal uniek zijn, maar het unicum van ons ontwerp zit aan de binnenkant: een school die ultiem duurzaam en biobased is. Het is onze filosofie dat als je een duurzame maatschappij wilt creëren, je moet beginnen bij het basisonderwijs waar de kinderen gevormd worden. Als zij opgroeien in een duurzame omgeving, zullen ze anders naar de toekomst kijken, dan wanneer ze in een betonnen bunker les krijgen, bij wijze van.” Karin Kuipers (Noordereng Groep) vult aan: “We willen bij Circlewood onze kinderen laten ontwikkelen tot duurzaamheidsambassadeurs van de toekomst. Ons consortium is intrinsiek gemotiveerd om de omgeving van onze kinderen zo vorm te geven dat de kinderen worden geïnspireerd, gemotiveerd en geactiveerd om hun wereld beter achter te laten dan wij dat deden en doen.”

HoutKern Bouwmethode
Bij de scholen zal de innovatieve HoutKern Bouwmethode worden toegepast. Deze methode is ontwikkeld door de partijen die nu Circlewood vormen en is voor het eerst toegepast in The Natural Pavilion op de Floriade Expo 2022. De basis van de HoutKern Bouwmethode wordt gevormd door een CLT-vloer, een stalen knoop en houten kolommen. André Speksnijder: “Zie het als een grote K’nex-doos waarmee we gebouwen samen stellen. Deze K’nex doos bevat naast standaardmodules ook verschillende uitbreidingselementen, waarmee schoolgebouwen op een speelse manier verrijkt kunnen worden en toch een eigen karakter krijgen.”

De HoutKern Bouwmethode helpt bij het realiseren van levensloopbestendige én adaptieve gebouwen. Zo zullen de schoolgebouwen in de eerste plaats klimaatadaptief moeten zijn en daarnaast ook sociaal-adaptief. Een schoolgebouw moet kunnen groeien en krimpen gedurende zijn levensduur. Ook dient het mee te kunnen bewegen met de ontwikkelingen in het onderwijs.

Op 17 november vond de kick-off van de onderzoeks- en ontwikkelfase plaats met de drie consortia en de Gemeente Amsterdam. Circlewood is klaar voor deze belangrijke opdracht!

Beeld renders: © Studio A Kwadraat

Facts and figures

Opdrachtgever

Gemeente Amsterdam

Meer van een bbn bebouwde wereld