Centrumplan Krimpen aan de Lek

De gemeente Nederlek heeft een Structuurvisie opgesteld om de ruimtelijke structuur van de beide dorpen (Lekkerkerk en Krimpen aan de Lek) te verbeteren. Bbn adviseurs is als projectmanager bij nagenoeg alle projecten daarin betrokken (geweest). Het dorp Krimpen aan de Lek had eigenlijk geen centrum. Het oorspronkelijke dijklint was verpauperd en het winkelcentrum uit de 60-er jaren is buiten de winkelopeningstijden een desolate omgeving. Tesamen met Artica Vastgoed en Qua Wonen heeft de gemeente onder leiding van bbn een plan opgesteld om het dorp een echt hart te geven. Dat plan is nu in uitvoering.

Samenbindend projectmanagement
De drie partijen (gemeente, ontwikkelaar en woningcorporatie) hadden op basis van de voorgeschiedenis van het project een sceptische houding ten opzichte van elkaar. Door inhoudelijk inzichtelijk projectmanagement en vooral financiele transparantie te betrachten heeft bbn adviseurs ervoor gezorgd dat partijen een meer coöperatieve houding kregen en de plannen binnen de planning en financiële kaders ontwikkeld konden worden. De daarbij gerealiseerde kwaliteit is vooral in deze tijd bijzonder te noemen.

Effectief Projectmanagement berust vooral een goede communicatie
Een dorpscentrum met een eigen gezicht vraagt meer dan alleen winkels en bovenwoningen. In nauw overleg met de bewoners en de gemeenteraad is de transformatie van de huidige situatie naar een bruisend dorpshart inhoud gegeven. Er zijn al veel woningen gesloopt en bijna alle winkels worden gesloopt. Maar dankzij de goede communicatie zijn er bijna geen bezwaren tegen de plannen ingebracht.
De samenwerking tussen de drie partijen berust op goede contracten en exploitaties, zowel de grond- als de opstalexploitaties als de teksten van de overeenkomsten zijn door bbn opgesteld in een open proces.

Facts and figures

Opdrachtgever

Gemeente Nederlek

Architect

Berry Dillen en Geesink/Weusten

Meer van een bbn bebouwde wereld