Centrale huisvesting Landelijke Eenheid Nationale Politie

De Landelijke Eenheid van de Nationale Politie is een continu veranderende organisatie waar specialisten op uiteenlopende vakgebieden werken. De organisatie is centraal gehuisvest in een gebouwencluster in Driebergen en enkele andere locaties. De gebouwen worden steeds intensiever gebruikt en in de huidige vorm zijn ze onvoldoende geschikt als huisvesting. De Politie heeft bbn adviseurs gevraagd de bestaande situatie vast te leggen, inclusief alle kwaliteiten en tekortkomingen van de gebouwen. En om een inschatting te maken van de kosten voor behoud van de gebouwen en het verduurzamen ervan. Deze vraag maakt onderdeel uit van een grotere studie naar organisatie en huisvesting van de centrale huisvesting van de Landelijke Eenheid.

Suboptimaal ruimtegebruik

Het terrein in Driebergen huisvest kantoren en overlegruimtes, maar ook garages en laboratoria. De steeds intensievere bezetting van de kantoren heeft geleid tot suboptimaal gebruik ervan en ondersteunende functies hebben er onvoldoende ruimte. Een forse ingreep in alle gebouwen is nodig om het complex weer te laten functioneren op het gewenste hoge niveau. Ook beveiligen op verschillende niveaus is belangrijk, terwijl de vorm van de gebouwen daarvoor niet altijd geschikt is. Vanuit de de eigen duurzaamheidsambitie en de wettelijke verplichting wil de Politie de gebouwen ook verduurzamen.

Functioneel en duurzaam

bbn heeft een analyse gemaakt van het huidige gebruik van de gebouwen en van de te huisvesten functies. Actuele plattegronden zijn verzameld en gecontroleerd en er zijn interviews gehouden met de verschillende betrokken politieafdelingen. Het huidige gebruik is vergeleken met de benodigde ruimte volgens de normen van de Politie, de wettelijke normen en marktstandaarden. Verder heeft bbn met een technisch team alle gebouwen geïnspecteerd en een inventarisatie gemaakt van noodzakelijke ingrepen voor functionaliteit en duurzaamheid. Ten slotte zijn er kostenramingen opgesteld als basis voor een door de Politie op te stellen business case.

Helder

Het onderzoek van bbn heeft geleid tot een dashboard met daarin alle noodzakelijke data van de gebouwen helder op een rij. Met dit overzicht kan de Politie de keuze onderbouwen tussen een grote investering in de huidige gebouwen of een alternatieve oplossing, op de huidige locaties of ergens anders.

Facts and figures

Opdrachtgever

Nationale Politie

Omvang

circa 53.000 m2 bvo

Meer van een bbn bebouwde wereld