Campus Hasselt in Belgie

De campus in Hasselt kent een eenzijdige belevingswereld en omvat een breed scala aan uiteenlopende onderwijstypen. Elke gebruiker heeft haar eigen wensen en toekomstbeelden. De campus heeft daarnaast echter ook een functie als stadsdeel binnen de stad Hasselt. Gewenste infrastructuur, uitbreidingplannen en gebruik van openbare ruimte en omliggende locaties beinvloeden elkaar niet optimaal.

Integrale gebiedsbenadering
Het gewest Vlaanderen en de stad Hasselt hebben behoefte aan een samenhangende visie voor de toekomst en hebben aan Palmbout Urban Landscapes opdracht gegeven een ruimtelijke visie te ontwikkelen over de Campus 11de Liniestraat. Gelijkoplopend heeft bbn adviseurs een financiele verkenning opgesteld.

Haalbare samenwerking
bbn adviseurs heeft een globale planeconomische toetsing uitgevoerd, waarbij op basis van kengetallen en ervaringscijfers een eerste doorrekening gerealiseerd is. Daarbij zijn de integrale gebiedsexploitaties bekeken, waarbij zowel de grondexploitaties als de vastgoedexploitaties zijn meegenomen. Daarnaast zijn de aanvullende aspecten Participatie en Publiek Private Samenwerking opgestart. Deze exercitie heeft geleid tot een eerste vingeroefening met een bijbehorende programmatische aanzet. De aangetoonde haalbaarheid heeft vertrouwen gegeven in een mogelijke samenwerking tussen stad, onderwijsbesturen en private partijen.

Facts and figures

Opdrachtgever

Palmbout-Urban Landscapes bv

Meer van een bbn bebouwde wereld