Bèta Campus FWN Leiden

De realisatie van de 1e fase van de nieuwbouw van de Bèta Campus voor de Faculteit Wis- en Natuurkunde in Leiden is gereed. Dit is de 1e fase van een gebouwencomplex van in totaal 100.000 m2 bvo (incl. parkeergarage). Het gebouw bevat onderwijsfuncties en laboratoria. De huidige instituten zijn verweven tot één moderne, communicatieve en open faculteit. Dit geeft de reeds aanwezige samenwerkingsverbanden tussen instituten op het gebied van natuurkunde, wiskunde, biologie, chemie, biochemie, drug research, informatica, milieu en sterrenkunde de kans verder te groeien.

In de nieuwbouw is een omgeving gecreëerd die de ontmoeting, interactie en kruisbestuiving tusseninstituten en onderwijs, tussen onderzoekers en studenten en tussen onderzoeksrichtingen onderling optimaal stimuleert. Op deze manier wordt synergie tussen de instituten maximaal gefaciliteerd en kan de faculteit zich in de toekomst nadrukkelijk presenteren met één gebouw.

De gebouwen van de 1e fase zijn medio 2017 opgeleverd. Tijdens de bouw heeft bbn een projectcontroller geleverd die onder andere de volgende werkzaamheden heeft uitgevoerd:

  • Een verbeterd financieel bewakingssysteem waarmee sturing aan de kosten gegeven kan worden.
  • Een audit uitgevoerd op de beschrijving van het werkpakket uitvoeringsbegeleiding en voorstellen ter verbetering en completering gedaan.
  • Een integrale planning opgesteld waarin naast de bouwplanning ook de planning van de inrichting en inhuizing is opgenomen.
  • Het risicodossier middels risicoanalyses en –sessies geactualiseerd en de prognose van de besteding van de post onvoorzien geactualiseerd.

Daarnaast zijn een aantal audits op de bouw- en investeringskosten uitgevoerd en is een prognose opgesteld van de bouw- en investeringskosten van de volgende fasen. Daarnaast zijn de bouw- en investeringskosten vergeleken met soortgelijke projecten.

Facts and figures

Opdrachtgever

Vastgoedbedrijf Universiteit Leiden

Geleverde diensten

Architect

INBO/JHK

Omvang

Stedenbouwkundige: Bio Science Park

Meer van een bbn bebouwde wereld