Businesscase voor Broodfabriek, Rijswijk

Synchroon B.V. heeft een grondpositie verworven in de Plaspoelpolder in Rijswijk. De locatie is bekend onder de naam De Broodfabriek. Het gebied wordt een aantrekkelijke woon- en werkomgeving. Samen met een ontwerpteam werkt Synchroon de plannen uit. bbn adviseurs is vanaf de conceptfase gevraagd mee te denken om te komen tot een zo optimaal mogelijk ontwerp, zowel kwalitatief als financieel.

Parametric design- and developmentmodel

De adviseurs van bbn hebben de stedenbouwkundige opzet vanuit verschillende invalshoeken bekeken: de go/bvo-verhouding, functiemenging, ontsluitingsprincipe, gebouwhoogte, woninggrootte, positionering, bouwkosten en marktwaarde. Deze input is op een traditionele manier verwerkt in de rekenmodellen.

Parallel aan dit proces zijn de parameters verwerkt in een speciaal parametric design- and developmentmodel. De computer kan vervolgens alle mogelijke varianten doorrekenen. Het rekenmodel helpt daarna bij het trechteren van de informatie tot een overzichtelijk aantal varianten met de meest optimale resultaten.

De opdrachtgever waardeert de verrassende invalshoeken van bbn en de benadering van het parametrisch ontwerpen.

Facts and figures

Opdrachtgever

Synchroon B.V.

Geleverde diensten

Architect

Office WinHov

Omvang

circa 3,4 hectare

Meer van een bbn bebouwde wereld