Bibliotheek en Muziekschool Katwijk

De gemeente Katwijk wil graag uitwerking geven aan de ambitie om in het centrum van Katwijk aan Zee een kern-overstijgende functie te realiseren met daarin culturele, educatieve of toeristische voorzieningen zoals de Bibliotheek en de Muziekschool. Ook andere partijen zullen hieraan gaan deelnemen, waaronder een horeca ondernemer, de VVV/Citymarketing, twee boekenwinkels en een cultuurcafé.

De nieuwe locatie voor deze accommodatie is de Noordzee Passage (Zeezijde). Voor de nieuwe Bibliotheek en Muziekschool zal gebruik worden gemaakt van de ruimte op de begane grond en een deel van de onderliggende parkeerkelder. In de Bibliotheek en Muziekschool komt een multifunctionele ruimte waarvoor de hoogte van beide bouwlagen moet worden gebruikt. Bbn adviseurs heeft voor de nieuwe Toekomstgerichte Bibliotheek en Muziekschool in de Noordzee Passage in overleg met de gebruikers een functioneel en ruimtelijk Programma van Eisen (PvE) opgesteld en een inpassingsstudie gedaan. Hierbij zijn ook de belanghebbenden zoals de bewoners van de bovenliggende woningen en de winkeliers uit het omliggende winkelgebied betrokken. Daarnaast heeft bbn een raming gemaakt van de bouw- en investeringskosten. Met dit PvE en de budgettoets kon gemeente Katwijk een architect selecteren en het ontwerptraject doorlopen.

Facts and figures

Opdrachtgever

Gemeente Katwijk

Omvang

3.400 m² bvo

Meer van een bbn bebouwde wereld