Anterieure overeenkomsten gemeente Goedereede

Anterieure overeenkomsten te Goedereede

Kwaliteitsverbetering voor recreatie

Zon, zee en strand: in de gemeente Goedereede is recreatie een belangrijke bron van werkgelegenheid. Om in de toekomst een aantrekkelijke bestemming voor badgasten te blijven is het kwaliteitsverbeterplan opgesteld. De uitvoering vereist aanpassing van het bestemmingsplan, en als gevolg hiervan moest een anterieure overeenkomst gesloten worden.

Kostenverhaal op basis van de nieuwe Wro

Op basis van de Wro (grondexploitatiewet) is de gemeente verplicht het kostenverhaal bij nieuwe bestemmingsplannen te garanderen. Dat kan door het afsluiten van een (anterieure) overeenkomst met de ontwikkelaar of door een exploitatieplan. Aan bbn adviseurs is gevraagd een anterieure overeenkomst op te stellen.

Naar een bruikbare oplossing…

Al snel bleek de voorkeur voor de flexibelere anterieure overeenkomst ten opzicht van een exploitatieplan. Gegeven de situatie is een concept overeenkomst opgesteld. Na toetsing door de gemeentelijke jurist is deze onderwerp van een aantal gesprekken geweest met de ontwikkelaar. De overeenkomst is in juni 2010 getekend.

… met passende instrumenten

Op basis van ervaring in het opstellen van contracten én kennis van de realisatie van gebiedsontwikkelingen is deze overeenkomst opgesteld. Om de omvang van de vergoeding te bepalen, werd gebruik gemaakt van een civieltechnische kostenraming en de plankostenscan (ontwerp ministeriële regeling plankosten).

Facts and figures

Opdrachtgever

Gemeente Goedereede

Meer van een bbn bebouwde wereld