Vernieuwbouw en verduurzaming Anna van Rijn College te Nieuwegein

Het Anna van Rijn College is een middelbare school voor mavo, havo en vwo met 4 geïntegreerde gymzalen. Voor de school is uitgegaan van 1.200 leerlingen.

Het onderwijsgebouw van het Anna van Rijn is gebouwd eind jaren ’70 en begin jaren ‘80 en bestaat uit verschillende bouwdelen. Het gebouw verbruikt veel energie, laat onderhoud technisch veel te wensen over en voldoet niet meer aan de onderwijskundige behoefte. In het kader van verduurzaming van de onderwijsgebouwen in de gemeente Nieuwegein zijn 3 scenario’s voor vernieuwing onderzocht:

  • Instandhouden en verduurzamen
  • Vernieuwbouw, verduurzamen en functioneel en esthetisch verbeteren
  • Nieuwbouw

bbn heeft verschillende scenario’s onderzocht op onder andere hun financiële, functionele en duurzame kwaliteit. De erfgoedwaarde van de gebouwen zijn daarbij in beeld gebracht om mee te nemen in het onderzoek. Daarbij zijn de TCO kosten voor alle scenario’s uitgewerkt en naast elkaar gezet ter ondersteuning van het bepalen van een voorkeur.

Het uitgangspunt is voor alle scenario’s om het gebouw energieneutraal te maken. Aan de hand van de Trias Energetica is dit onderzocht door maatregelen te nemen om energiegebruik te voorkomen, energiegebruik te reduceren en benodigde energie duurzaam op te wekken. Van de scenario’s is een schetsplan uitgewerkt om de impact van de maatregelen visueel te maken. Tenslotte is samen met gemeente en de onderwijsorganisatie van NUOVO een faseringsplan en plan voor tijdelijke huisvesting uitgewerkt en is een voorkeur vastgesteld voor het vernieuwbouw scenario.

Facts and figures

Opdrachtgever

Gemeente Nieuwegein

Architect

Spring architecten

Omvang

8.265 m2

Meer van een bbn bebouwde wereld