1,6 miljoen euro subsidie voor restauratie Visafslag Scheveningen

Scheveningen staat bekend om de aanvoer van en handel in verse vis. Wie Scheveningen zegt, zegt vis. De Visafslag – gelegen aan de Visafslagweg – bestaat uit een kopgebouw met daarachter 23 loodsen. Het object wordt sinds 2019 aangemerkt als rijksmonument. Het monumentale gebouw is naar de eisen van toen functioneel en doelmatig opgezet, maar uit logistiek en hygiënisch oogpunt is een grote renovatie/restauratie nodig en subsidie daarvoor is welkom.

Bouwhistorische verkenning

De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) heeft jaarlijks uiteenlopende subsidiemogelijkheden, waaronder de regeling restauratie rijksmonumenten 2019-2020. In opdracht van United Fish Auctions (UFA) heeft bbn adviseurs de aanvraag voor deze regeling voorbereid en ingediend. Op basis van de leidraad voor gevraagde documenten en voorwaarden, heeft bbn de huidige onderhoudssituatie van de Visafslag in kaart gebracht. De aanwezige bouw- en installatiedelen zijn geschouwd en voorzien van een toelichting en fotomateriaal. Daarna zijn de inspectieresultaten vertaald naar een kostenbegroting en zijn de werkzaamheden vertaald naar gedetailleerde werkomschrijvingen. De restauratiewerkzaamheden zijn mede bepaald aan de hand van een bouwhistorische verkenning en de gewenste situatie na oplevering.

Toegankelijkheid

De subsidieregeling restauratie rijksmonumenten is bedoeld voor restauratie, duurzame verbeteringen en het verbeteren van de toegankelijkheid van een gebouw. In de aanvraag voor de Visaanslag is, naast restauratie, het onderdeel toegankelijkheid opgenomen. Energetisch duurzame aanpassingen zijn niet opgenomen in de aanvraag omdat de voorwaarden voor dit object niet haalbaar waren.

Restauratieplan

De afzonderlijke rapporten en onderzoeken die voor deze subsidieaanvraag zijn gemaakt, staan in een restauratieplan dat bij de RCE is ingediend. Het bevat een overzicht van de verwachte kosten en werkzaamheden en een planning voor de komende twee jaar. Na een intensieve en plezierige samenwerking van bbn adviseurs met buro vanderhoek, het aanspreekpunt vanuit de opdrachtgever, heeft UFA op basis van de aanvraag ruim 1,6 miljoen euro subsidie toegekend gekregen als bijdrage in de totale renovatie- en restauratiekosten van de Visafslag Scheveningen.

Facts and figures

Opdrachtgever

United Fish Auctions

Meer van een bbn bebouwde wereld