Rekenmodel Sporthal

Het Rekenmodel Sporthal is een hulpmiddel om snel inzicht te krijgen in de investeringskosten van een nieuwe sporthal. Na het invoeren van gegevens als de benodigde wedstrijdruimte, toestelberging en tribunes, rekent het model de globale investeringskosten uit.

Start het rekenmodel

Neem voor een gedetailleerde kostenberekening op basis van meerdere elementen en een specifiek kwaliteitsniveau contact op met Erik Jansen of Bas Fukken:

Erik Jansen: 06 – 51 24 35 90 of ehj.jansen@bbn.nl

Bas Fukken: 06 – 20 49 32 21 of wb.fukken@bbn.nl.