Bouworganisatievorm, contracten en aanbesteding

Na het besluit te gaan ontwerpen en bouwen, ontstaan er verschillende vragen. Welke bouworganisatievorm is geschikt? Welke contracten moeten daarvoor worden gesloten? Hoe gaan we aanbesteden?

Traditionele aanpak

Er zijn verschillende bouworganisatievormen. Bij een traditionele aanpak vormen de architect, de constructeur, de adviseur installaties en overige ontwerpende adviseurs een ontwerpteam dat gefaseerd een ontwerp opstelt. Met deze partijen wordt een overeenkomst van opdracht gesloten waarop De Nieuwe Regeling (DNR) van toepassing is. Het is ook mogelijk één opdrachtnemer alle ontwerpdisciplines te laten uitvoeren. In het laatste geval spreek je van ’total engineering’.

Wanneer het ontwerp klaar is, wordt een aannemer gezocht die het ontwerp bouwt. Een aannemer kan opdracht krijgen om alle bouwwerkzaamheden op zich te nemen. In dat geval is er sprake van hoofdaanneming. Met de aannemer wordt een aannemingsovereenkomst gesloten waarop de Uniforme Administratieve Voorwaarden (UAV) van toepassing zijn. Het is ook mogelijk dat een opdrachtgever de verschillende aannemers apart van elkaar contracteert. In dat geval is er sprake van nevenaanneming.

Geïntegreerde contracten

Een opdrachtgever kan er ook voor kiezen één partij alle ontwerpwerkzaamheden en alle bouwwerkzaamheden te laten verrichten. Dan spreken we van een ‘geïntegreerd contract’ bijvoorbeeld een Design & Build-overeenkomst waarop de UAV-GC van toepassing wordt verklaard. Wanneer de aannemer vooral de technische kant van het ontwerp uitwerkt, spreken we van Engineer & Build-overeenkomst.

Bouwteamovereenkomst

Een andere aanpak is het sluiten van een bouwteamovereenkomst op grond waarvan een aannemer vóór aanvang van de bouwwerkzaamheden toetreedt tot het ontwerpteam en daar zijn kennis van uitvoering en kosten inbrengt.

bbn kent de voor- en nadelen en de kansen en risico’s van alle bouworganisatievormen. We helpen opdrachtgevers bij het maken van de juiste keuze en bij het opstellen van de bijbehorende contracten.

Aanbesteding

Na het kiezen van de juiste overeenkomst, moet deze worden aanbesteed. Bij bbn hebben we ruime ervaring met het organiseren van aanbestedingsprocedures en met het opstellen van contracten. We doen dit voor aanbestedende diensten zoals universiteiten, scholen en gemeenten, maar ook voor coöperaties, zorgorganisaties, ontwikkelaars en overige private partijen.

We kennen alle mogelijke Europese, nationale en onderhandse aanbestedingsprocedures. Ook beschikken we over alle benodigde modellen die we in overleg met een opdrachtgever op maat maken voor het project.

Johan Stoel

proces- en projectmanagement

Waardevolle projecten

Waardevolle kennis

Dit vinden wij belangrijk nieuws

Niet alleen bbn maar ook andere partijen werken aan een betere wereld. Want samen bereiken we meer. Wij lezen het nieuws en lichten de belangrijkste berichten uit.