Select Page
  1. Home
  2.  » 
  3. Overheid
  4.  » Sport

Sport

Sport draagt bij aan de gezondheid en aan de sociale cohesie in de samenleving. Daarom stimuleren en subsidiëren alle Nederlandse gemeenten sport.

Daarbij is het bieden van goede sportfaciliteiten, binnen de beschikbare budgetten, een kunst op zich. Onze adviseurs zijn specialisten op het gebied van buitensportlocaties, zwembaden, sporthallen en kunstijsbanen. Wij brengen deskundigheid in op het gebied van exploitatie, haalbaarheidsanalyse, ontwerp, realisatie en onderhoud van alle soorten sportaccommodaties.

Bij sportgebouwen draait alles om de exploitatie. Wij kennen het proces en bouwen samen met u aan duurzame, goed gebruikte accommodaties.

Samen inventariseren we de behoeften en wensen. Daarna stellen we een aanpak voor. Hierbij brengen we het Programma van Eisen snel en efficiënt in overeenstemming met het investerings- en exploitatiebudget. We behandelen ook vraagstukken als multifunctionaliteit en optimalisatie van de exploitatie.

Vragen?
Bas Fukken

Bas Fukken