Select Page
  1. Home
  2.  » 
  3. Overheid
  4.  » Onderwijs

Onderwijs

Als gemeente heeft u de verantwoordelijkheid om uw schoolbesturen te voorzien van goede gebouwen. Daarbij kijkt u naar het grotere geheel.

Welke school heeft recht op nieuwbouw of grootschalige renovatie? Welke onderwijskundige ontwikkeling wilt u als gemeente stimuleren? Hoe speelt u in op de demografische ontwikkelingen? En wie pakt de rol van de opdrachtgever bij bouwprojecten? bbn kent het speelveld.

De moderne school is onderdeel van een groter geheel. Wij vertalen uw visie op onderwijs en samenwerking naar vastgoedstrategie en gebouwen.

Wij ondersteunen de gemeente en schoolbesturen bij het opstellen van Integrale Huisvestingsplannen (IHP). Als ervaren huisvestingsadviseur en bouwmanager ondersteunen we u bij deze opgaven. We bereiden bouwprojecten voor en begeleiden het proces van ontwerp en realisatie.

Vragen?
Jaco de Wildt

Jaco de Wildt