Whitepaper ‘Rekenen aan restwaarde’

Bij circulair bouwen willen we de toegepaste materialen later opnieuw kunnen inzetten. Om dat goed te kunnen doen, letten we bij het ontwerpen dus op geschiktheid van het materiaal, losmaakbaarheid van producten/elementen en het goed kunnen scheiden van materialen.

Deze uitgangspunten leggen we vast in een gebouw- en materiaalpaspoort. Zo krijgen materialen een identiteit, wordt het mogelijk deze opnieuw te gebruiken en ontstaat waarde. Wanneer het restproduct waarde heeft, kunnen we daar dan ook mee rekenen in de business case? Lees meer daarover in deze whitepaper.

Download de whitepaper