Rekenmodel Verduurzaming Scholen

Het rekenmodel Verduurzaming Scholen maakt het financiële effect van het verduurzamen van scholen duidelijk. Schoolbesturen kunnen in dit rekenmodel gegevens van hun eigen gebouwen invoeren en de gewenste maatregelen selecteren. Het gaat om maatregelen als het isoleren van de gebouwschil, het verbeteren van de ventilatie, energieopwekking en energie- en waterbesparing. Het rekenmodel laat zien hoeveel het kost om een gebouw energiezuiniger te maken en wat de beste manier is om het beschikbare budget te besteden.  

Start de rekentool