Nieuwbouw Shri Saraswatieschool, Rotterdam

De Shri Saraswatieschool in Rotterdam is één van de vijf basisscholen van Stichting Hindoe Onderwijs Nederland (SHON), die haar leerlingen voorziet van goed onderwijs en hen voorbereidt op de multiculturele samenleving. Het nieuwe gebouw is ontworpen in de tradities van de oud-Indiase bouw- en architectuurwetenschap.

De huidige school, gevestigd aan de Blokmakersstraat 46 in Delfshaven, bevindt zich in een gebouw uit 1922 met aanzienlijke normatieve overcapaciteit en een structuur die niet aansluit bij de huidige onderwijsvisie en hedendaagse eisen voor een onderwijsgebouw. Op basis van een uitgebreide businesscase heeft de gemeente besloten om een nieuw schoolgebouw te realiseren aan de Schiedamseweg 280-282. Het nieuwe schoolgebouw biedt met 1.367m2 bvo een gezonde en veilige leeromgeving voor 206 leerlingen.

Volgens stedenbouwkundige eisen moest het gebouw aan de Schiedamseweg drie lagen hoog zijn en naar het zuiden toe lager worden. Het moest alzijdig zijn, met een open en vriendelijk karakter en duidelijk herkenbaar als school. De schaal en maat van het kind zijn in het ontwerp verwerkt, evenals het Hindoeïsme. Het gebouw moest van één hoofdmateriaal zijn, met verfijnde detaillering en een groene uitstraling.

De implementatie van Vastu Shastra begint met de basisopzet van het gebouw. De plattegrond is opgebouwd uit acht vierkanten rondom het 9e vierkant, de Brahma Stan – het centrale hart van de school. Dit hart verbindt alle vierkanten, zorgt voor eenheid binnen het gebouw en biedt zowel horizontale als verticale ontsluiting. Een aantal vierkanten is verwijderd om een getrapte gelaagdheid te creëren richting het zuiden, wat resulteert in twee dakpleinen verbonden met het speelplein op de begane grond. De hoofdingang bevindt zich aan de noordoostzijde, met aandacht voor de overgang van buiten naar binnen.

De vierkante symboliek komt ook terug in de gevels. Alle raamoppervlaktes zijn vierkant van vorm en komen structureel terug rondom het gebouw, onderverdeeld in kleinere delen voor een menselijke maat. Jali’s zijn toegepast in het midden van de ramen, symbolisch voor de overgang van buiten naar binnen. Het patroon op het rooster is geïnspireerd op de zon en het logo van de Shri Saraswatie, met verwijzingen naar de Saraswatie rivier in horizontale bakstenen banden met een watermotief. Ook is er een verwijzing naar de getrapte waterputten in India zoals de Chand Baori.

Natuurvriendelijke en duurzame materialen zijn gebruikt in lijn met de natuurlijke elementen van Vastu Shastra. De vloer heeft een natuurlijke houtkleur voor rust. Verschillende kleuren, die de windrichtingen symboliseren volgens Vastu Shastra, komen terug in garderobes en klaslokalen.

De Shri Saraswatieschool voldoet aan de eisen van frisse scholen klasse B en BENG en is een bijzonder gebouw met een uniek karakter en uitstraling. Onder leiding van bbn zijn de principes van Vastu Shastra vertaald naar de Nederlandse architectuur en bouwregels, wat heeft geresulteerd in een hedendaags modern gebouw dat in de zomer van 2023 is opgeleverd en in gebruik genomen. bbn adviseurs was sinds begin 2020 betrokken bij het project, verantwoordelijk voor projectmanagement, aanbestedingen, bouwkostenmanagement en directievoering en toezicht.

Facts and figures

Opdrachtgever

Stichting Hindoe Onderwijs Nederland (SHON)

Architect

RoosRos

Omvang

circa 1.450 m2 bvo

Meer van een bbn bebouwde wereld