Planontwikkeling & advies

Ronald Wolvekamp

Ik richt me op projecten in het maatschappelijk vastgoed: gemeentehuizen, sport- of cultuurgebouwen, gebiedsontwikkeling, you name it. Het realiseren van een ‘place to be’, zo mogelijk in karakteristieke bestaande gebouwen, dat geeft mij energie.

Het Energiehuis in Dordrecht is een goed voorbeeld. Eerst een vervallen energiecentrale, tegenwoordig een culturele hotspot waar uiteenlopende doelgroepen onder één dak cultuur beleven. In de onderzoeksfase werkten we naar een haalbaar concept dat de gebruikers verbindt in plaats van afschermt met fysieke scheidingen. Om duurzame oplossingen te vinden voor de exploitatie van een dergelijk maatschappelijk gebouw moeten de belangen van de verschillende stakeholders worden samengebracht.

De toekomstvisie voor het vastgoed van de gemeente Amsterdam, daar heb ik ook met plezier aan bijgedragen. In korte tijd hebben we de grote hoeveelheid versnipperde informatie over deze omvangrijke vastgoedportefeuille bijeengebracht en een analyse gemaakt van uiteenlopende prestatie-indicatoren. Op basis hiervan heeft de gemeente de juiste afwegingen kunnen maken voor de toekomstige vastgoedstrategie en de bijbehorende organisatie.

‘Als de wensen van alle betrokkenen samenkomen krijg je het mooiste resultaat’

Waardevolle projecten