Fietsenstalling stationsplein Utrecht

In Utrecht is de grootste fietsenstalling ter wereld gerealiseerd, met een stadsplein met bollendak er bovenop. bbn adviseurs was namens Projectorganisatie Stationsgebied (POS) van de gemeente Utrecht verantwoordelijk voor optimalisaties in de engineering, voor directievoering en toezicht , financiële begeleiding van de uitvoering en afstemming met direct aangrenzende projecten van dit project.

Veel gelaagde raakvlakken
De fietsenstalling zit onder het stadsplein van Utrecht CS dat aangesloten is op de entrees van het station, Hoog Catharijne, het Paviljoen, het Noordgebouw en het Zuidgebouw en via trappen ontsluit aan de Noord en zuidzijde. Het Voorzetgebouw van winkelcentrum Hoog Catharijne en het Noord- en Zuidgebouw zijn er (deels) bovenop gebouwd. Op maaiveld zijn twee aansluitingen met de expeditiestraat die leiden naar de expeditie tunnels. De bovenleiding van de Tram is bevestigd aan het gebouw aan de stationszijde. De fietsers kunnen vanaf het maaiveld aan noord- en zuidzijde de fietsenstalling infietsen en via hellingbanen hun fiets ook op boven- en ondergelegen parkeerlagen in een rek parkeren. De onderste parkeerlaag is verbonden met de tunnels onder het station, die naar de sporen leiden en de bestaande Noorderstalling.

Complexe bouwomgeving
Het stationsplein is de verbinding tussen Utrecht Centraal, het vernieuwde Hoog Catharijne, het Smakkelaarsveld en het Moreelsepark. Door de te handhaven voetgangersstromen, de aansluitingen en activiteiten aan omliggende gebouwen en tram en busbaan en de aanwezige obstakels en kabels en leidingen in de ondergrond was het een complexe bouwomgeving. Bovendien was er sprake van een grote tijdsdruk. bbn stuurde het bouwproces aan en was sparringpartner voor opdrachtgever, aannemer en projectmanagers van naast of bovengelegen projecten. Door het onderhouden van goede contacten met betrokkenen is het gelukt iedereen een stap extra te laten doen en tot een mooi eindresultaat te komen.

Facts and figures

Opdrachtgever

Projectorganisatie Stationsgebied (POS) van de gemeente Utrecht

Architect

+ beeldmateriaal: Ector Hoogstad Architecten

Meer van een bbn bebouwde wereld