Select Page
  1. Home
  2.  » 
  3. Overheid
  4.  » Multifunctionele accommodatie

Multifunctionele accommodatie

Sportaccommodaties, scholen en culturele voorzieningen, het zijn allemaal plekken waar de gebruikers meerwaarde voor de samenleving creëren.

Deze voorzieningen in uw gemeente stimuleren een gezond woon- en leefklimaat en economische bloei. Echte meerwaarde ontstaat als voorzieningen flexibel inzetbaar worden en de gebruikers hun ‘thuis’ willen openstellen voor de samenleving.

Wij zijn ervan overtuigd dat optimaal resultaat geboekt wordt als alle betrokkenen zich gehoord voelen en er sprake is van openheid in het proces. Geef multifunctionele accommodaties de ruimte die ze verdienen in onze samenleving. Wij werken daar graag aan mee, zoals we in veel gemeenten al hebben mogen doen.

Onze huisvestingsadviseurs begeleiden u bij het ontdekken en beschrijven van de gewenste meerwaarde van de accommodaties. We brengen kennis in over gebruik, inrichting, ontwerp, aanbesteding, bouw, exploitatie, onderhoud en beheer.  

Vragen?
Ronald Wolvekamp

Ronald Wolvekamp