Nieuw Rekenmodel Sporthal

Het Rekenmodel Sporthal is een hulpmiddel om snel inzicht te krijgen in de investeringskosten van een nieuwe sporthal. Na het invoeren van gegevens als de benodigde wedstrijdruimte, toestelberging en tribunes, rekent het model de globale investeringskosten uit.

Het vernieuwde rekenmodel vind je in ons kenniscentrum.

Deel deze pagina