Planontwikkeling & advies

René Middelkoop

Als strategisch adviseur bij bbn adviseer en ondersteun ik zorg- en maatschappelijke instellingen bij het ontwikkelen en realiseren van vastgoed.

Ook houd ik me bezig met het optimaliseren van het verkoopproces, waarbij ik voor de opdrachtgever streef naar het verhogen van de verkoopopbrengst. Vanuit een onafhankelijke positie, opgedane kennis en een relevant netwerk, kan ik samen met mijn collega’s letterlijk en figuurlijk toegevoegde waarde creëren ten gunste van het maatschappelijk belang.

Marktgericht ondernemen

Ik vind het een mooie uitdaging om maatschappelijke instellingen te helpen bij de verschuiving van aanbodgericht werken naar marktgericht ondernemen: de kracht van goede huisvesting zit mijns inziens in een op de regionale markt afgestemde voorziening.

‘Ik vind het een mooie uitdaging om maatschappelijke instellingen te helpen bij marktgericht ondernemen. Geschikte huisvesting is belangrijk daarbij.’

Waardevolle projecten