Energetisch verduurzamen (BENG en ENG)

Energie is een thema dat vaak de hoofdrol speelt als het om verduurzamen gaat. In het Klimaatakkoord en de Klimaatwet stelt de overheid ook harde eisen stelt aan het verduurzamen van gebouwen. Vanaf 1 januari 2021 moeten alle nieuwbouwprojecten voldoen aan de eisen voor Bijna Energieneutrale Gebouwen (BENG).

(B)ENG 

Wat betekent dat eigenlijk (bijna) energieneutraal? En hoe kies je de juiste combinatie van maatregelen bij nieuwbouw én bestaande bouw? De adviseurs van bbn leggen dat uit en helpen je de juiste keuzes te maken, onder meer door de stappen van Trias Energetica te volgen. 

bbn heeft ruime kennis en ervaring met het energetisch verduurzamen van projecten. We hanteren onze QuickScan verduurzaming voor bestaand vastgoed. Met de NTA 8800 bepalingsmethode rekenen we aan (B)ENG.   

CO2-neutraal 

De overheid stimuleert een toekomst waarbij nauwelijks CO2 vrijkomt. Er is meer nodig dan de (B)ENG eisen voor een CO2 neutrale samenleving in 2050. Bij bbn bieden we opdrachtgevers dan ook meer dan alleen energetisch verduurzamen. We denken mee op strategisch niveau en op het niveau van specifieke maatregelen per gebouw.  

Waardevolle projecten

Dit vinden wij ook belangrijk nieuws

Niet alleen bbn maar ook andere partijen werken aan een betere wereld. Want samen bereiken we meer. Wij lezen het nieuws en lichten de belangrijkste berichten uit.