Selecteer een pagina
  1. Home
  2.  » Duurzaamheid

Geef je 
duurzame plannen
de ruimte

Bekijk onze informatie op maat

Project foto:
Triodos Bank

Geeft duurzaamheid
de ruimte

Bekijk onze informatie op maat

Klimaatverandering is een van de grootste uitdagingen van onze tijd. Bij bbn nemen we onze verantwoordelijkheid voor deze uitdaging.

Als organisatie zetten we concrete stappen met het verminderen van CO2 uitstoot. Het wagenpark is onze grootste CO2 ‘kostenpost’. In drie jaar naar een emissievrij wagenpark, dat is ons duurzame doel. Sinds januari 2020 is 50 procent van ons wagenpark volledig elektrisch.

Duurzaamheidsambities waarmaken
Duurzaamheid wordt vaak in verband gebracht met regelgeving en doelstellingen. Voor bbn is duurzaam bouwen geen doel op zich, maar een vanzelfsprekend middel om gebouwen en gebieden te maken die aansluiten bij de wensen van onze opdrachtgevers, nu en in de toekomst.

Kennisgroep Duurzaam Bouwen
Om opdrachtgevers zo goed mogelijk te helpen bij het waarmaken van hun duurzame ambities heeft bbn een eigen Kennisgroep Duurzaam Bouwen. Leden van deze kennisgroep nemen actief deel aan netwerken zoals de Dutch Green Building Council (DGBC), W/E adviseurs en de Green Deal Zorg van het ministerie van VWS. 

Doelen van de Kennisgroep Duurzaam Bouwen:

  • het in kaart brengen van de huidige stand van zaken
  • het signaleren van toekomstige ontwikkelingen
  • het delen van kennis met collega’s en opdrachtgevers

Bezoek ons kenniscentrum voor meer informatie.

Vragen?
Tom Claassen

Tom Claassen

proces- en projectmanagement

tcg.claassen@bbn.nl

06 - 12 32 56 60

Meer over Tom

Duurzaamheid is verankerd in onze werkwijze. De expertise van bbn op dit gebied is een vast onderdeel van onze advisering – in elk ontwikkelingstraject.

Duurzaamheidambities waar maken
Er bestaan veel omschrijvingen van duurzaamheidambities. Bijvoorbeeld ‘Cradle to Cradle’, ‘duurzame gebiedsontwikkeling’, ‘klimaatneutraal’ of ‘CO2-emissievrij’. Wij leggen uit wat de verschillende termen betekenen en borgen de duurzaamheidambities in het ontwikkelingstraject van uw gebouw of gebied. Onder andere door een zorgvuldige selectie van architecten, adviseurs en aannemers. Maar ook door de duurzaam bouwen ambities in het Programma van Eisen concreet en toetsbaar te maken. Daarvoor gebruiken we verschillende instrumentaria. Bijvoorbeeld Energieprestatie (op Locatie), GPR en BREEAM Gebouw.

Vroegtijdig integraal advies
Wij berekenen de duurzaamheidkosten en -opbrengsten in het eerste projectstadium en onze experts werken hierbij nauw samen. Dit verzekert u van een vroegtijdig, integraal duurzaamheidadvies. Vanzelfsprekend bewaken onze adviseurs de kwaliteit van de duurzaamheidmaatregelen en de investerings- en exploitatiekosten. Zowel gedurende het ontwerp- en realisatieproces als tijdens het vastgoedbeheer na oplevering.

Kennisgroep Duurzaam Bouwen
De bbn Kennisgroep Duurzaam Bouwen is actief in kennisontwikkeling en participeert in verschillende samenwerkingsverbanden – onder andere met W/E adviseurs – op het gebied van duurzaamheid. bbn adviseurs beschikt over gecertificeerde BREEAM-experts en GPR-experts. Ook zijn we aangesloten bij een aantal toonaangevende duurzaamheidinstanties en initiatieven, zoals de Dutch Green Building Council en MVO Nederland.

Vragen?
Tom Claassen

Tom Claassen

proces- en projectmanagement

tcg.claassen@bbn.nl

06 - 12 32 56 60

Meer over Tom