Duurzaamheid

Bij bbn is duurzaamheid een vanzelfsprekendheid. Zorg dragen voor mens en milieu doen we vanuit ons hart en met ons hoofd. We bouwen aan een wereld waarin het fijn leven is. Voor onszelf en voor toekomstige generaties.

Op deze 3 pijlers is onze duurzame ambitie gebouwd

Leefbaar Gebouw & Gebied: We willen gebouwen en omgevingen creëren waarin het voor mensen prettig leven is. Zowel vandaag als in de toekomst. Kernwoorden hierbij zijn: gezondheid, comfort en toegankelijkheid.

Duurzame Energie: We streven naar duurzame energieoplossingen en remmen het gebruik van fossiele brandstoffen af. We werken aan energie-efficiënte gebouwen en zetten zoveel mogelijk hernieuwbare energiebronnen in.

Circulaire Economie: We geloven in de transitie naar een circulaire economie, waarin grondstoffen worden hergebruikt en afval tot een minimum wordt beperkt. We stimuleren het gebruik van duurzame materialen, het ontwerpen voor demontage en recycling, en het implementeren van circulaire businessmodellen.

Lees meer >>

 

Sustainable Development Goals (SDG’s)

De Sustainable Development Goals (SDG’s) of Duurzame Ontwikkelingsdoelen bestaan uit 17 doelen die in 2030 van de wereld een betere plek moeten maken. We hebben ons geïdentificeerd met zes SDG’s, waarvan we ons het meeste bij betrokken voelen en omdat we hier via onze activiteiten de meeste impact op kunnen hebben. Hoe we met onze pijlers aan de SDG’s bijdragen is terug te lezen in onze jaarverslagen:

Jaarverslag Duurzaamheid 2020

Jaarverslag Duurzaamheid 2021

Jaarverslag Duurzaamheid 2022

Waardevolle projecten

Dit vinden wij ook belangrijk nieuws

Niet alleen bbn maar ook andere partijen werken aan een betere wereld. Want samen bereiken we meer. Wij lezen het nieuws en lichten de belangrijkste berichten uit.