Selecteer een pagina
  1. Home
  2.  » 
  3. Branches
  4.  » 
  5. Corporatie
  6.  » Woningbouwimpuls: 1 miljard euro voor woningbouwprojecten

Woningbouwimpuls: 1 miljard euro voor woningbouwprojecten

In Nederland bestaat een grote behoefte aan woningen. Om de woningbouw te versnellen, introduceert het Rijk de Woningbouwimpuls voor gemeenten: een subsidie van 1 miljard euro. Gemeenten kunnen voor de zomer 2020 hun eerste aanvragen indienen.

Met de Woningbouwimpuls helpt de overheid publieke tekorten in woningbouwprojecten financieren. Deze tekorten ontstaan door noodzakelijk maatregelen gemoeid met woningbouw zoals bodemsanering, uitplaatsing en de verlaging van stikstofdepositie in Natura-2000 gebieden. De overheid vult dit soort tekorten vaak aan via de grondexploitatie van een gebiedsontwikkeling, maar soms is dat onvoldoende. Daarom is de Woningbouwimpuls in het leven geroepen.

Betaalbare woningen
Het doel van de Woningbouwimpuls is de woningbouw te versnellen en meer betaalbare woningen te realiseren. Het loket waar gemeenten hun aanvragen kunnen indienen opent naar verwachting nog voor de zomer. Om in aanmerking te komen voor een financiële bijdrage gelden enkele voorwaarden en de aanvraag zelf dient ook aan bepaalde eisen te voldoen.

De adviseurs van bbn kennen de voorwaarden en eisen en kunnen u helpen bij het indienen van de aanvraag.

Wilt u meer weten over de Woningbouwimpuls? Lees deze whitepaper of neem direct contact op met Maarten Pullen of  Roy van de Velden.