Selecteer een pagina
Home  ›  Mensen  ›  Roy van de Velden

Roy van de Velden

strategie voor gebouw en gebied

Het inspireert mij een bijdrage te kunnen leveren aan ruimtelijke ontwikkelingen. Ik kan goed analyseren, werken met cijfers en verbanden zien tussen zaken.

Door mijn eerdere werkervaring heb ik geleerd secuur te blijven werken, ook wanneer er onder druk gepresteerd moet worden.

Voor opdrachtgevers streef ik ernaar op een heldere en transparante manier inzicht te verschaffen in de financiële kant van hun projecten. Ik zie het als een uitdaging om projecten op een duurzame manier uit te voeren en ook om te kunnen voldoen aan de eisen rondom stikstofreductie.

Wandelen, fietsen en voetbal
In mijn vrije tijd wandel en fiets ik graag, met name in de natuur. Daarnaast hou ik me graag bezig met voetbal (kijken).

'Voor opdrachtgevers streef ik ernaar op een heldere en transparante manier inzicht te verschaffen in de financiële kant van hun projecten.'

Het inspireert mij een bijdrage te kunnen leveren aan ruimtelijke ontwikkelingen. Ik kan goed analyseren, werken met cijfers en verbanden zien tussen zaken.

Door mijn eerdere werkervaring heb ik geleerd secuur te blijven werken, ook wanneer er onder druk gepresteerd moet worden.

Voor opdrachtgevers streef ik ernaar op een heldere en transparante manier inzicht te verschaffen in de financiële kant van hun projecten. Ik zie het als een uitdaging om projecten op een duurzame manier uit te voeren en ook om te kunnen voldoen aan de eisen rondom stikstofreductie.

Wandelen, fietsen en voetbal
In mijn vrije tijd wandel en fiets ik graag, met name in de natuur. Daarnaast hou ik me graag bezig met voetbal (kijken).

r.van.de.velden@bbn.nl
06 - 51 24 35 93