€ 8,8 miljoen subsidie beschikbaar voor verduurzamen rijksmonumenten

Om de klimaatdoelen te realiseren heeft het demissionaire kabinet een bedrag van € 8,8 miljoen uitgetrokken voor het verduurzamen van rijksmonumenten. Ongeveer de helft van dit bedrag is de komende drie jaar beschikbaar voor eigenaren van rijksmonumenten die subsidie willen aanvragen voor een duurzaamheidsonderzoek via de Subsidieregeling Instandhouding Monumenten (SIM).

Subsidie verduurzamen Prinsehof
bbn adviseurs vraagt deze zogeheten SIM subsidie jaarlijks voor diverse panden aan, meestal in opdracht van een gemeente, zorgorganisatie of onderwijsorganisatie. De SIM-regeling is nu uitgebreid op één onderdeel; verduurzaming van Rijksmonumenten. De subsidie kan nu dus ook worden gebruikt voor het onderzoeken van de mogelijkheden voor verduurzaming van monumentale gebouwen. Voor het monumentale Prinsehuis in Hellevoetsluis maakt het onderzoek naar verduurzaming al onderdeel uit van de SIM-subsidieaanvraag waarmee bbn begin 2022 aan de slag gaat.

Aanvragen subsidie
Het aanvragen van deze aanvullende subsidie werkt als volgt:

  1. Voor een gebouw stellen we een aanvraag op voor de SIM-subsidie;
  2. De kosten voor aanvullend verduurzamingsonderzoek worden in deze aanvraag meegenomen;
  3. Stel dat het verduurzamingsonderzoek voor een gebouw € 6.000 kost, dan wordt 60 procent daarvan vergoed via de SIM subsidie;
  4. Een opdrachtgever betaalt zelf € 2.400 voor de studie waarmee de duurzame maatregelen voor het gebouw in kaart worden gebracht;
  5. De verduurzaming kan in combinatie met het groot onderhoud worden uitgevoerd. Dit groot onderhoud is gesubsidieerd.

De komende drie kalenderjaren is het mogelijk subsidie aan te vragen voor het verduurzamingsonderzoek. Wilt u een inschatting van de bijdrage die u kunt krijgen voor onderhoud, herstel en het verduurzamen van uw monument? Neemt dan contact op met één van onze adviseurs:

  • Vincent van Helvoort (06 – 13 17 41 98)
  • Henri van den Berg (06 – 12 23 52 00)

Lees meer over de nieuwe SIM regeling op de website van de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed.

Dit vinden wij ook belangrijk nieuws

Niet alleen bbn maar ook andere partijen werken aan een betere wereld. Want samen bereiken we meer. Wij lezen het nieuws en lichten de belangrijkste berichten uit.