Ruimere woningbouwimpuls stimuleert woningbouw

Om de bouw van betaalbare woningen te stimuleren heeft het Rijk sinds 2020 een subsidieregeling voor gemeenten. Met de subsidie Woningbouwimpuls zijn ondertussen tientallen projecten van de grond gekomen. Vanaf september 2021 is er een derde tranche waarop gemeenten kunnen inschrijven.

Meer mogelijk voor kleinere gemeenten
Tot nu toe was de woningbouwimpuls gericht op projecten van minimaal 500 woningen. Voor veel kleine gemeenten was dat lastig: ze werken hard aan woningbouw, maar meestal met kleinschaligere project. Minister Ollongren heeft nu toegezegd dat gemeenten in landelijke regio’s de grens kunnen bijstellen naar minimaal 200 woningen. Op de site van het Rijk staat een lijst met betreffende gemeenten.

Serieuze subsidies
De woningbouwimpuls is een gerichte subsidie: projecten moeten serieus zijn uitgewerkt om kans te maken op toewijzing. Een van de randvoorwaarden is bijvoorbeeld dat er gemeentelijke besluitvorming is geweest over het project. Ook moet het project een substantieel aantal sociale – of betaalbare woningen bevatten. Gemeenten die met dergelijke projecten serieus werk maken van woningbouw maken kans op een serieuze subsidie: 50 procent van het financieringstekort kan door het Rijk worden aangevuld.

Aan de slag? 
De nieuwe grens van 200 woningen maakt de regeling interessant voor meer en voor kleinere gemeenten. Een quick-scan in de vorm van een gesprek met projectleiders geeft meteen duidelijkheid over de kansen. Bieden kansen zich aan? Dan start het echte werk: het samenstellen van een dossier voor een subsidieaanvraag. Veel informatie is vaak binnen het project aanwezig en moet worden verzameld voor een goede, gestructureerde aanvraag. Hoe beter dan aanvraag, hoe groter de kans op succes!

Lees hier meer over onze succesvolle Woningbouwimpuls subsidieaanvragen.

Meer weten? Neem contact op met Maarten Pullen.

Deel deze pagina