Woningbouwimpuls in de praktijk

De Woningbouwimpuls, een subsidieregeling voor gemeenten van in totaal een miljard euro, is in het leven geroepen om de woningbouw te versnellen en de bouw van betaalbare woningen te stimuleren. De hoge kosten van gebiedsontwikkeling leiden vaak tot publieke tekorten en daardoor komen woningbouwprojecten moeilijk van de grond. De Woningbouwimpuls is bedoeld om net dat laatste zetje in de goede richting te geven zodat gemeenten de bouwproductie van (betaalbare) woningen over een langere periode op een hoog niveau kunnen houden. De minister voor Milieu en Wonen streeft ernaar om voor de zomer het loket te openen voor aanvragen. Gemeenten doen er goed aan op tijd te starten met het voorbereiden van een aanvraag, financiële bijdragen worden namelijk verleend tot het budget op is. bbn adviseurs heeft de kennis én ervaring in huis om gemeenten te ondersteunen bij aanvragen voor de Woningbouwimpuls.

De Nieuwe Kern – Gemeente Ouder-Amstel
In het project De Nieuwe Kern adviseert bbn de verschillende grondeigenaren over de financiële haalbaarheid. Namens deze grondeigenaren levert bbn adviseurs input aan de gemeente Ouder-Amstel ten behoeve van een aanvraag voor de Woningbouwimpuls. De Nieuwe Kern is een grote ontwikkellocatie in Ouder-Amstel die eventueel in aanmerking komt voor een bijdrage uit de Woningbouwimpuls. Voor dit project hebben de adviseurs van bbn in beeld gebracht welke (bovenplanse) investeringen binnen de kostenverhaalsystematiek van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) niet volledig kunnen worden toegerekend aan de grondeigenaren of ontwikkelaars van de ontwikkellocatie. Het gaat om investeringen die ook meerwaarde hebben voor andere gebieden en locaties. Door de randvoorwaardelijke maatregelen voor woningbouw om deze investeringen te doen, ontstaat er vaak een tekort en dat kan de start van een project vertragen of verhinderen. Met een bijdrage uit de Woningbouwimpuls kan de gemeente Ouder-Amstel het ontoerekenbare deel van de investeringen financieren. Als de gevraagde bijdrage wordt toegekend, kan de gemeente versneld starten met het realiseren van woningen op de ontwikkellocatie.

Nieuw-Boekhorst – Gemeente Teylingen
De gemeente Teylingen is onlangs gestart met de planvorming voor de realisatie van een nieuwe uitbreidingswijk, het plan Nieuw-Boekhorst. Het projectteam heeft bbn adviseurs gevraagd te inventariseren of dit project in aanmerking komt voor een bijdrage uit de Woningbouwimpuls. De planontwikkeling zit in de initiatieffase en kan daarom niet op korte termijn (2020) een beroep doen op de regeling. Om te toetsen of het plan op lange termijn (2021 of 2022) wel in aanmerking komt voor een bijdrage moet een kostenverhaalberekening worden opgesteld volgens de Wro systematiek. De Woningbouwimpuls kan op twee manieren interessant zijn voor dit plan. Als uit de kostenverhaalberekening blijkt dat sprake is van een tekort, dan kan dit tekort wellicht gedeeltelijk gefinancierd worden met een bijdrage uit de Woningbouwimpuls. Daarnaast komen bovenplanse investeringen die niet volledig kunnen worden toegerekend aan het plan in beginsel in aanmerking voor een bijdrage uit de Woningbouwimpuls, namelijk indien dit leidt tot een publiek tekort dat de start van het project verhindert. bbn adviseurs heeft de gemeente Teylingen een concreet stappenplan aangereikt waarmee snel een kostenverhaalberekening kan worden gemaakt.

Wil u weten of uw gemeente een bijdrage kan krijgen via de Woningbouwimpuls? Neem dan contact op met Maarten Pullen of Henk-Jan Molenaar.

Deel deze pagina