Verlosafdeling, Erasmus MC – Sophia

Het Erasmus MC is in ontwikkeling. Als onderdeel hiervan, wordt ook het Sophia kinderziekenhuis onder handen genomen. Sterker nog, er is een geheel nieuw gebouw gerealiseerd voor het Sophia. bbn adviseurs heeft als onderdeel van dit project de directievoering over de inbouw van de Verlosafdeling voor zijn rekening genomen.

De Verlosafdeling beslaat een bouwlaag van ca. 1600m² waar ook een operatiekamer, klasse II, onder valt. De zwaarte van deze klasse vraagt om specifieke aandacht en ervaring in de uitvoering van dergelijke ruimtes. Deze ervaring met soortgelijke projecten is binnen bbn adviseurs ruimschoots aanwezig. Gedurende het project heeft bbn zorg gedragen voor de organisatie omtrent de samenwerking tussen de betrokken partijen en de communicatie. Daarnaast is het projectbudget bewaakt alsmede de planning en is waar nodig sturing gegeven. Bovenal is tijdens de uitvoering de kwaliteit van de bouw bewaakt en gecontroleerd. Het project is afgerond en naar tevredenheid van de opdrachtgever opgeleverd.

Facts and figures

Opdrachtgever

Eramus MC

Geleverde diensten

Architect

EGM Architecten

Omvang

1.600 m2

Meer van een bbn bebouwde wereld