Uitbreiding en renovatie van het Ikazia ziekenhuis te Rotterdam

Het Ikazia ziekenhuis is een basis ziekenhuis dat zich richt op het complete spectrum aan basis geneeskunde met speciale aandacht voor de chronische (transmurale) patiënt. De kerndoelgroep van Ikazia is, ondanks gemeenschappelijke kenmerken, zeer divers. Dit vanwege de geografische ligging in Rotterdam-Zuid, en tevens binnen het verzorgingsgebied van de “Hoeksche Waard”.

In 2011 is het “kerngebied” van Ikazia vergroot door de verhuizing van het Maasstad ziekenhuis naar de oostkant van Rotterdam-Zuid. Door de uitbreiding van het kerngebied is druk ontstaan op de beschikbare capaciteit van Ikazia. Daarnaast waren een aantal poliklinieken verouderd en/of krap behuisd. Dit heeft Ikazia mede doen besluiten om het ziekenhuis te renoveren en deels uit te breiden.

Het oude poligebouw met twee bouwlagen is gesloopt en op die plek is een nieuw gebouw van zeven verdiepingen gerealiseerd. Dit nieuwe gebouw huisvest de volgende afdelingen:

  • polikliniek cardiologie
  • polikliniek neurologie
  • polikliniek longgeneeskunde
  • polikliniek kaakchirurgie
  • verpleegafdelingen pediatrie en dag opname
  • afdeling techniek en facilitaire ondersteuning.

Op de derde verdieping zit een afdeling voor de behandeling van oncologie patiënten. Deze ruimten zijn ingericht op basis van ‘healing environment’. 

Facts and figures

Opdrachtgever

Ikazia ziekenhuis Rotterdam

Architect

& beeldmateriaal: EGM architecten

Omvang

10.110 m²

Meer van een bbn bebouwde wereld