Nieuwbouw SO de Archipel

SO de Archipel in Rotterdam-Zuid is een basisschool voor speciaal onderwijs van stichting BOOR. Het gebouw aan de Jan Ligthartstraat is verouderd. In 2019 heeft bbn voor stichting BOOR een business case geschreven waarin werd onderzocht of renovatie of sloop-nieuwbouw haalbaar is. Er is gekozen voor de optie sloop-nieuwbouw, zodat er een compact gebouw gerealiseerd kan worden dat aansluit bij de doelgroep.

Tijdelijk verhuizen

Om de sloop-nieuwbouw te kunnen waarmaken moest de Archipel tijdelijk verhuizen. In de zomer van 2022 start de sloop, naar verwachting kan de Archipel in 2023 terugverhuizen naar het nieuwe gebouw.

Prikkelarme omgeving

Gedurende de ontwerpfase van dit project is besloten de naastgelegen gymzaal ook te vervangen. Het ontwerpteam heeft een integraal ontwerp van de school en de gymzaal gemaakt, waarbij is samengewerkt met de gemeente Rotterdam. Met hulp van het schoolteam is er veel aandacht besteed aan een ontwerp dat past bij de doelgroep; de leerlingen hebben behoefte aan een prikkelarme omgeving.

Feijenoord

Ook was er regelmatig afstemming met de afdeling stedenbouw van de gemeente. Het ontwerp van het gebouw moest passen bij de wederopbouwperiode van de wijk Feijenoord. Het gebouw staat precies op de plek waar Feijenoord in de jaren ’30 zijn thuishonk had. Architect OIII verwijst hiernaar in het hekwerk.

bbn adviseurs heeft het ontwerpproces van de school begeleid, de verbouwing van de tijdelijke huisvesting begeleid, de aanbesteding georganiseerd samen met de gemeente Rotterdam en is tijdens de uitvoering verantwoordelijk voor Directievoering en Toezicht, zowel voor de school als voor de naastgelegen gymzalen.

Facts and figures

Opdrachtgever

stichting BOOR

Architect

Olll architecten

Omvang

1.700 m2 (school) 1.200 m2 (gymzaal)

Meer van een bbn bebouwde wereld