Natuurinclusief bouwen

Bij natuurinclusief bouwen benutten we de zogenaamde ecosysteemdiensten, diensten die de natuur ons biedt. Projecten worden weerbaarder, robuuster en comfortabeler door toepassing van deze natuurlijke elementen. Bij de projectuitvoering en tijdens het gebruik van het gebouw, laten we de natuur op dezelfde manier of liefst nóg beter functioneren.  

Een concreet voorbeeld van een ecosysteemdienst is de oogst van hernieuwbare bouwmaterialen, bijvoorbeeld door te bouwen in hout.  Duurzaam bosbeheer biedt hout om mee te bouwen en beschermt tegelijkertijd de natuur. Natuurlijke koeling van gebouw en gebied in de zomer of het creëren van een natuurlijke waterbalans in de strijd tegen wateroverlast en droogte zijn andere voorbeelden van ecosysteemdiensten.  

De specialisten van bbn weten hoe ecosysteemdiensten zo goed mogelijk benut kunnen worden bij projecten. Met hun kennis en ervaring overzien ze het volledige plaatje, inclusief voorwaarden en de positieve effecten. Ze letten op de gevolgen van natuurinclusief bouwen tijdens de ontwerpfase en uitvoering van een project. Ook overzien ze de uiteindelijke effecten voor het gebouw en gebied.  

Waardevolle projecten

Dit vinden wij ook belangrijk nieuws

Niet alleen bbn maar ook andere partijen werken aan een betere wereld. Want samen bereiken we meer. Wij lezen het nieuws en lichten de belangrijkste berichten uit.