Select Page
  1. Home
  2.  » 
  3. Duurzaamheid
  4.  » Circulair bouwen

Circulair bouwen

Bij circulair bouwen gaat het erom bouwmaterialen oneindig te hergebruiken zodat een gesloten kringloop van materialen ontstaat. De kunst is om grondstoffen als metalen, kunststoffen en hout volledig van elkaar te scheiden. Dat maakt het mogelijk de materialen opnieuw te gebruiken zonder dat ze aan kwaliteit inboeten.

Hergebruik van materialen voorkomt waardeloze restproducten die het milieu belasten. bbn adviseurs is specialist in de vertaalslag van het circulair bouwen concept naar praktische maatregelen. Bij berekeningen bekijkt bbn wat de materialen kosten én wat ze aan het einde van de levensduur van een pand opleveren. Total Cost of Ownership (TCC), dat is de maatstaf.

Het nieuwe stadskantoor van de gemeente Venlo is een goed praktijkvoorbeeld van circulair bouwen. In opdracht van gemeente Venlo organiseerde bbn de architectenselectie en als bouwmanager leidde bbn het circulaire ontwerpproces in goede banen.

Tom Claassen was vanuit bbn nauw betrokken bij de ontwikkeling van het nieuwe stadskantoor van de gemeente Venlo. Volgens Claassen is circulair bouwen niet duurder dan de traditionele manier van bouwen. Het stelt wel hoge eisen aan de projectvoorbereiding. Het vereist ook een goede samenwerking met de opdrachtgever en extra investeringen, terwijl het rendement pas later zichtbaar wordt.

“Bij Stadskantoor Venlo hadden we goed contact met de opdrachtgever. We overlegden regelmatig om creatieve oplossingen te bedenken en om specifieke vraagstukken te onderzoeken. Zo zijn we in gesprek gegaan met een betonleverancier om te bepalen hoeveel granulaat, dus hergebruikt beton, we kunnen toevoegen aan het cement zonder concessies te doen aan de kwaliteit.

Bij circulair bouwen gaat het erom de juiste bouwmethode te kiezen. Bij Stadskantoor Venlo is ervoor gekozen bepaalde houtdelen onbehandeld te laten. Dat geeft een mooie uitstraling en het bespaart materiaal en kosten voor coating. Of om hout en gips op elkaar te schroeven in plaats van te lijmen. Dan kan je de materialen makkelijker uit elkaar halen als het gebouw gesloopt moet worden.

In de toekomst verwacht ik dat bouwers meer met materiaalpaspoorten gaan werken. Dan kan je van een gebouw, net als bij een sticker op voeding, precies zien uit welke materialen het bestaat. Op die manier weet je precies welke restmaterialen je overhoudt aan het eind van de levensduur van een gebouw. De waarde van die materialen nemen we mee in de berekening van de Total Cost of Ownership.”

Vragen?
Tom Claassen

Tom Claassen

proces- en projectmanagement

tcg.claassen@bbn.nl

06 - 12 32 56 60

Meer over Tom